Een groep Nederlandse onderzoekers lijkt een goed alternatief te hebben gevonden voor horizontale oogbewegingen (HEM, horizontal eyemovements) bij EMDR. Uit hun onderzoek blijkt dat een Word Tracking Task (WTT) net zo effectief is bij het reduceren van levendigheid en emotionaliteit van aversieve herinneringen.
De onderzoekers wilden een alternatieve cognitieve taak creƫren die fysiek minder belastend is voor de therapeut dan HEM, maar wel net zo effectief werkt en goed toegankelijk is. Hiervoor is de WTT ontworpen waarbij de ogen een ovale vorm moeten volgen, die beweegt over een matrix met woorden die een kleur aanduiden. De onderzoekers namen de werkgeheugenhypothese als uitgangspunt. De WTT zou net zo belastend voor het werkgeheugen (WM) moeten zijn als HEM.
Uit het onderzoek onder 36 studenten aan de Universiteit van Utrecht kwam in een eerste experiment naar voren dat WTT minder belastend is voor het werkgeheugen dan HEM. De veronderstelling dat de WTT dan ook minder effectief is in het reduceren van levendigheid en emotionaliteit van aversieve herinneringen, bleek in een tweede experiment niet het geval. WTT was zelfs iets effectiever dan HEM.
Dus hoewel HEM beduidend meer belastend is voor het werkgeheugen, blijkt de WTT effectiever te zijn bij de reductie van levendigheid en emotionaliteit van akelige herinneringen. Een mogelijke verklaring zoeken de onderzoekers onder andere in de veronderstelling dat er individuele verschillen zijn in belastbaarheid van het werkgeheugen en dat HEM soms te belastend kan zijn waardoor de effectiviteit afneemt. (MG)

Lees meer:
2012 Social Cosmos-URN NBN NL: 10-1-113020
Auteurs: J.A. Altink, P. van Terwisga, F.D.G. Helms, S.H. Oostenbroek