EMDR lijkt een geschikte behandelmethode
om een vastgelopen rouwproces
weer op gang te brengen.
Gebruikmakend van het Adaptive
Information Processing Model (AIP)
van Shapiro lichten onderzoekers
Solomon en Rando toe hoe EMDR kan
worden toegepast bij dergelijke problematiek.

De dood van een dierbare kan in sommige gevallen
de verwerkingscapaciteiten van een nabestaande te
boven gaan. De kans hierop is groter bij traumatische
omstandigheden rond het overlijden, een geringe mate
van ervaren sociale steun, bij een problematische relatie
tot de overledene, stressvolle levensomstandigheden of
wanneer de rouwende nog met onverwerkte verliezen
uit het verleden rondliep of al met psychische problemen
kampte voor het overlijden.
Wanneer iemands verwerkingscapaciteit overschreden
wordt, raken ervaringen rondom het overlijden op dysfunctionele
wijze in het geheugen opgeslagen. Telkens
wanneer deze ervaringen geactiveerd worden doordat
bijvoorbeeld de naam van de overledene genoemd wordt
of de gedachte aan hem of haar opkomt, worden de
emoties, fysieke sensaties en negatieve overtuigingen
behorend bij het overlijden geactiveerd. Aangenomen
wordt dat er hierdoor geen adaptief informatieverwerkingsproces
op gang komt: het rouwproces zit ‘vast’.
Intens verdriet is normaal bij een rouwproces, maar het
is belangrijk dat er (geleidelijk) ruimte ontstaat voor positieve
herinneringen aan de overledene.
Gebruikmakend van enkele casussen, zetten Solomon
en Rando uiteen hoe EMDR toegepast kan worden bij
vastgelopen rouw. Hoewel de auteurs betogen hoe belangrijk
het is uit te zoeken waar het rouwproces precies
is vastgelopen, ontbreekt een duidelijke zoekstrategie. In
de behandeling dienen de drie gebieden van Shapiro (verleden,
heden en toekomst) achtereenvolgens nagelopen
te worden, en bij elk van de gebieden worden concrete
voorbeelden gegeven van toepassing van EMDR. Een
casusconceptualisatie via de linksom-rechtsom-methode,
zoals in Nederland gebruikelijk is, lijkt eenvoudiger en
overzichtelijker. (MattyG)

 
R.M. Solomon &T.A. Rando (2012). Treatment of grief and mourning
through EMDR: conceptual considerations and clinical guidelines.