Elan Shapiro heeft in Israel ervaring
opgedaan met EMDR-behandeling
kort na blootstelling aan trauma.
Hierbij maakte hij gebruik van een
aangepast EMDR-protocol (R-TEP;
Shapiro&Laub, 2008). In een algemeen
overzicht beschrijft hij wat er
al bekend is over vroege psychologische
interventies (zogenaamde early
interventions) na blootstelling aan
ingrijpende gebeurtenissen

Shapiro beschrijft twee voorbeelden van EMDR bij
acute klachten na een ingrijpende gebeurtenis. Eén
daarvan betreft een vrouw die haar huis niet meer in
durft, nadat ze haar man in hun slaapkamer verhangen
heeft gevonden. Zij krijgt een aantal sessies T-TEP
op achtereenvolgende dagen, waarna ze haar leven
weer kan oppakken. Shapiro gebruikt een aangepast
EMDR-protocol omdat volgens hem een herinnering,
kort na blootstelling aan trauma, gefragmenteerd is
opgeslagen. Het is direct na een schokkende gebeurtenis
vaak nog niet mogelijk om een gebeurtenis
in één beeld te representeren. Bij T-TEP selecteren
therapeut en cliënt niet het naarste beeld van een
gebeurtenis, maar desensitiseert de therapeut alle
targetbeelden die lading hebben.
Onderzoek doet vermoeden dat vroege EMDRinterventies
zoals T-TEP heftige emotionele ontregeling
en acuut lijden na traumablootstelling kunnen
verminderen. Ook lijken dergelijke interventies zinvol
om te voorkomen dat mensen later PTSS of andere
stoornissen ontwikkelen. De auteur pleit voor gedegen
onderzoek (randomized clinical trials) om definitieve
uitspraken te kunnen doen over de werkzaamheid van
deze vroege EMDR-interventies. Ook is meer onderzoek
nodig naar wie na trauma wel klachten krijgt en
wie niet, zodat vroege interventies bij natuurrampen,
ongelukken, oorlog of gewelddadige incidenten kosteneffectief
ingezet kunnen worden, door ze specifiek
te richten op de mensen die deze hulp nodig hebben.
(MattyG)
E. Shapiro (2012). EMDR and early psychological intervention following trauma