Met deze titel openen Jacqueline de
Groot, Ad de Jongh en Peter Leusink
hun artikel in het tijdschrift Huisarts
& Wetenschap (maart 2013). Hierin
pleiten zij voor alertheid bij huisartsen
op fysiek seksueel geweld dat ten
grondslag kan liggen aan seksuele
disfuncties

Als een patiënt bij de huisarts komt met een seksueel
probleem, is de kans tamelijk groot dat dit is ontstaan
door een ingrijpende negatieve seksuele ervaring. Een
betrekkelijk groot deel van de Nederlandse bevolking
krijgt namelijk gedurende het leven te maken met fysiek
seksueel geweld: 11-13 procent van de seksueel
actieve mannen en 31-42 procent van de vrouwen. De
auteurs wijzen dan ook op het belang van doorvragen
naar een mogelijk verband tussen seksuele disfunctie
en een voorafgaande nare seksuele ervaring.
In het geval van psychisch trauma, is gerichte verwijzing
noodzakelijk en kunnen behandeling met EMDR
en hulp van een seksuoloog uitkomst bieden.
In het artikel zijn verder de verschillende seksuele
disfuncties en psychische en fysieke klachten die het
gevolg kunnen zijn van negatieve of traumatische seksuele
ervaringen op een rijtje gezet. (MarjoleinG)

 
De Groot, J., De Jongh, A. & Leusink, P. (2013). Een trauma-gerelateerde
behandelaanpak bij seksuologische problemen. Huisarts en Wetenschap,
56 (3), 134-137.