Amerikaanse EMDR-therapeuten hebben een behandelmodel ontwikkeld
waarbij EMDR wordt gecombineerd met ‘Ego State Therapy’.
Volgens hen biedt het toepassen van interventies uit deze therapievorm
in de voorbereidingsfase van EMDR behandelaren een mogelijkheid om
complexe PTSS en dissociatieve stoornissen op een veilige en
effectieve manier te behandelen

Volgens auteurs Forgash en Knipe bevat Ego State
Therapy technieken die kunnen bijdragen aan de
stabiliteit en het vergroten van vaardigheden van de
patiënt in stabilisatiefase van traumabehandeling.
Gaandeweg het behandelproces kan hiermee de
mogelijkheid ontstaan tot verwerking van de traumatische
herinneringen met behulp van EMDR.
In de eerste fase van het voorgestelde behandelmodel
leert de patiënt het innerlijk systeem van egostaten
te herkennen en te accepteren. Egostaten worden
gedefinieerd als afgescheiden geheugennetwerken
met eigen fysieke sensaties, ook wel dissociatieve delen
genoemd, die zich hebben ontwikkeld als reactie
op langdurige, herhaalde traumatisering, veelal in de
kindertijd. Met psycho-educatie leert de cliënt dat de
opsplitsing in delen een beschermende functie had
ten tijde van de traumatisering. Het explorerende effect
van EMDR zou de patiënt helpen om zich bewust
te worden van traumatisch materiaal van egostaten.
Enkele interventies uit de Ego State Therapy die de
therapeut kan toepassen ten behoeve van veiligheid
en stabilisatie, zijn oefeningen gericht op het creëren
van een imaginaire veilige thuisbasis en een werkruimte
om geschillen tussen egostaten op te lossen.
Ook kan de patiënt imaginaire containers vormen als
tijdelijke opslag voor overweldigende emoties. Door
middel van oriëntatie-oefeningen leren de cliënt en
het systeem van egostaten om zich te oriënteren op
het heden. (RdB)

 
Forgash, C. & Knipe, J. (2012). Integrating EMDR and Ego State Treatment
for Clients With Trauma Disorders. Journal of EMDR Practice and Research,
Volume 6, Number 3, 121-128.