De vijf stappen zijn: (1) het verhaal over de lijdensweg
en het overlijden van de dierbare, (2) intrusieve
beelden, (3) beelden uit nachtmerries, (4) situaties of
stimuli die in het dagelijks leven het verdriet oproepen
en (5) een restcategorie bestaande uit verantwoordelijkheid/
zelfverwijt, aangetast gevoel van veiligheid/
geborgenheid en eerdere verlieservaringen.
In tegenstelling tot de in Nederland gangbare linksomrechtsom-
procedure wordt bij dit protocol niet vooraf
een casusconceptualisatie opgesteld. Er wordt dus niet
vooraf op geleide van de klacht(en) bepaald waar de
stagnatie in het rouwproces precies zit, maar voor de
zekerheid worden alle voor de hand liggende mogelijke
stagnaties meegenomen in de behandeling. Dit lijkt
een onnodig tijdrovende procedure, en de meerwaarde
van het protocol lijkt daarmee beperkt. (MattyG)

 

M. Luber (2012). Protocol for excessive grief. Journal of EMDR Practice and
Research, 6, p.129-135