Mirjam Nijdam en haar collega’s van het Amsterdamse Academisch
Medisch Centrum (AMC) beschrijven in een casusverslag dat behandeling
van seksueel trauma met EMDR de behandeling van een obsessievecompulsieve
stoornis (OCS) kan vergemakkelijken

De onderzoekers veronderstellen dat er een theoretisch verband bestaat tussen de stoornissen PTSS en
OCD, maar dat er nog weinig effectieve behandelmethoden zijn voor deze combinatie. Ze beschrijven een casus
van een 49-jarige man met beide stoornissen als gevolgvan een verkrachting op 14-jarige leeftijd. Na behandeling
met EMDR verminderden de dwangklachten en was nog maar een enkele sessie cognitieve gedragstherapie nodig.
De hypothese van de onderzoekers was dat de dwanghandelingen van de patiënt dienden als strategie om de
traumagerelateerde intrusies te hanteren. Behandeling van het doorgemaakte trauma zou een behandeling
met responspreventie daarna vergemakkelijken. Na zes EMDR-sessies waren zowel de PTSS-symptomen als de
dwanghandelingen afgenomen. Tijdens de zevende sessie werd responspreventie toegevoegd om de resterende
klachten te behandelen. Na een jaar was de patiënt nog steeds klachtenvrij.
De onderzoekers stellen dat de toepassing van EMDR de emotionele lading van herinneringen aan ingrijpende
gebeurtenissen kan doen verminderen, waardoor de noodzaak bij de patiënt tot het toepassen van dwanghandelingen
afneemt. Deze fasering is nog niet eerder beschreven, hoewel therapeuten dit in de praktijk
frequent toepassen. De onderzoekers moedigen meer onderzoek aan om deze bevindingen te bevestigen. (DS)
Nijdam, Mirjam J., et al. “Treatment of sexual trauma dissolves contamination fear: case report.” European Journal of Psychotraumatology 4 (2013).