Een kleine, gecontroleerde studie van de universiteiten van Lorraine en Rouen in Frankrijk toont aan dat EMDR effectiever is dan eclectische psychotherapie. Zesendertig vrouwen, gediagnosticeerd met PTSS als gevolg van huiselijk geweld, namen deel aan het onderzoek. De vrouwen mochten bij aanvang zelf kiezen aan welke conditie zij deelnamen. De onderzoekers deden een voor- en nameting met vijf vragenlijsten. Zowel behandeling met EMDR als met eclectische psychotherapie bleken te leiden tot een significante daling in de scores. EMDR had het meeste effect, met name op het gebied van intrusies. Deze waren aanzienlijk afgenomen. Dit wordt verklaard door het verschil in focus van de beide condities: EMDR grijpt in op het verminderen van symptomatologie en de eclectische psychotherapie richt zich op het omgaan met de klachten. EMDR bij slachtoffers van huiselijk geweld werd nog niet eerder onderzocht. Het blijkt een effectieve, kortdurende techniek. Dat is van groot belang voor deze groep vrouwen, die niet altijd in staat is om te investeren in therapie vanwege grote veranderingen in leefomgeving en de noodzaak van het opbouwen van een nieuw leven.(DS)

Download hier het artikel:
Tarquinio, C., Brennstuhl, M-J. Rydberg, J.A., Schmitt, A., Mouda, F., Lourel,
M & Tarquinio, P.(2012). Eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR) therapy in the treatment of victims of domestic violence: A pilot
study. Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied
Psychology, 62:205-212.