In een onderzoek onder tien PTSS-patiënten die tijdens
een EMDR-behandeling waren aangesloten op EEG
(electro-encefalografie) -apparatuur bleek een verschuiving
van de elektrische activiteit op te treden van de
meer emotioneel gerelateerde regio’s van het limbisch
systeem naar de meer cognitief en associatief gerelateerde
corticale regio’s.
In het door de Italiaanse onderzoeker Pagani en zijn collega’s
uitgevoerde onderzoek vielen deze veranderingen
samen met herstel van de klinische symptomatologie.
De bevindingen suggereren, volgens de onderzoekers,
dat traumatische ervaringen bij een succesvolle EMDRbehandeling
op cognitief niveau worden verwerkt.
Tevens vindt hiermee een verdere neurobiologische
ondersteuning plaats van EMDR als een evidence-based
behandeling voor trauma.
Via beeldvormende technieken als de PET-scan en
SPECT-scan was al bekend dat PTSS samenvalt met
neurobiologische veranderingen in onder andere het
limbisch systeem en dat deze veranderingen door middel
van EMDR-therapie in meer of mindere mate reversibel
blijken. Deze werking van EMDR is echter alleen
vastgesteld voor en na de behandeling en niet tijdens de
behandeling.
Een van de doelen van het onderzoek was dan ook
om vast te stellen of dit laatste mogelijk was. Dit bleek
met de EEG-apparatuur inderdaad het geval. Ondanks
de technische ambiance bleek het tevens mogelijk het
onderzoek zo te verrichten dat er sprake was van een
patiëntvriendelijke behandelomgeving. De verwachting
is dat dit zal leiden tot onderzoek met grotere patiëntengroepen.
(HL)

Lees meer:
Pagani M, Di Lorenzo G, Verardo AR, Nicolais G, Monaco L, et al. (2012) Neurobiological
Correlates of EMDR Monitoring –