Meer onderzoek nodig voor
bewijs meerwaarde EMDR Peak
Performance Protocol

Sandra Foster, Phd en coach, heeft in haar praktijk in Las
Vegas de ervaring dat het EMDR Peak Performance Protocol
goed functionerende cliënten kan helpen om hun prestaties
verder te optimaliseren door hun faalangst te verminderen.
Foster vermoedt dat technieken uit de positieve psychologie
het effect van deze vorm van EMDR versterken en roept
op onderzoek te doen om haar hypotheses te toetsen.
Gecontroleerde effectstudies zijn nog niet gedaan.
Het Peak Performance Protocol is een variant op het EMDR
basisprotocol. De behandelaar kiest het target uit het heden
van de cliënt. Het behandeldoel is niet het verminderen van
klachten, maar de optimalisatie van de prestaties van de
cliënt. RDI is hierbij gericht op het creëren van innerlijke rust
en op de mogelijkheid een bevredigend leven te leiden.
De rationale achter het aanvullend inzetten van technieken
uit de positieve psychologie is dat deze stroming per
definitie gericht is op het versterken van kwaliteiten, goede
eigenschappen en geluk. Onderzoek uit deze stroming toont
verder aan dat een positieve gemoedstoestand de creativiteit
en het probleemoplossend vermogen versterkt.
Foster noemt in haar artikel twee case studies die
de effectiviteit van het EMDR Peak
Performance Protocol suggereren. Het gaat om een piloot
die na gezakt te zijn voor een routine bekwaamheidstest,
na behandeling zijn vermijding doorbreekt en weer de
simulator in stapt en om een manager die na een zakelijke
tegenslag dankzij de behandeling zijn faalangst achter zich
laat. Vervolgens beschrijft Foster de verschillende stappen
in de behandeling van een zakenman die zijn communicatieve
vaardigheden door de behandeling meer succesvol
kan inzetten. (MS)
Meer lezen? In het boek Scripted Protocols van Marilyn Luber
staat een hoofdstuk over het EMDR Peak Performance
Protocol: Foster, S.L., 2012. Integrating positive psychology applications into the EMDR
Peak Performance protocol.