Een onderzoeksgroep uit Heidelberg gaat een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitvoeren naar de effecten van EMDR bij patiënten met chronische rugpijn en psychologisch trauma in de voorgeschiedenis. Het artikel beschrijft het onderzoeksprotocol.

Epidemiologisch onderzoek doet vermoeden dat traumatische ervaringen het risico vergroten op pijnklachten, zoals rugpijn, en dat dergelijke ervaringen kunnen leiden tot PTSS. Beide gevolgen van traumatisering kunnen los van elkaar voorkomen. Er is echter hoge comorbiditeit en er bestaan aanwijzingen voor wederzijds beïnvloedende mechanismen. Fysiologische, affectieve en gedragsmatige componenten van traumatisering zouden pijn kunnen onderhouden en  versterken. Vervolgens onderhouden en versterken cognitieve, affectieve en gedragsmatige aspecten van pijnbeleving mogelijk weer PTSS. Hoewel pilotonderzoeken op dit gebied veelbelovend zijn, is er nog weinig uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar traumabehandeling bij pijnpatiënten met trauma in de voorgeschiedenis. Onderzoekers vermoeden, op basis van de pilots, dat traumabehandeling met EMDR bij deze groep leidt tot afname van de pijnklachten. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over de onderliggende mechanismes waarop trauma, chronische pijn en PTSS-klachten en andere traumagerelateerde psychische klachten samenhangen, en op elkaar inwerken. De Heidelbergse onderzoekers willen in hun studie zowel de effectiviteit van EMDR op chronische rugpijn onderzoeken als verkennend onderzoek doen naar onderliggende mechanismen.

De onderzoekers gaan veertig patiënten randomiseren over twee condities. In de behandelconditie zullen patiënten om de twee weken tien EMDR-sessies van negentig minuten krijgen bovenop de standaard behandeling voor chronische rugpijn. In de controleconditie ontvangen patiënten uitsluitend de standaard behandeling bestaande uit algemeen advies van de huisarts, fysiotherapie en licht pijnreducerende medicatie..

J. Tesarz, A. Gerhardt, S. Leisner, S. Janke, M. Hartmann, G.H. Seidler & W. Eich (2013). Effects of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) on non-specific chronic back pain: a randomized controlled trial with additional exploration of the underlying mechanisms. BMC Musculoskeletal Disorders, 14: 256. http://www.biomedcentral.com/1471-2474/14/256