Een vergelijkend pilotonderzoek in Frankrijk liet zien dat behandeling met een EMDR- vroeg-interventieprotocol (EMDR-URG) kort na blootstelling aan enkelvoudig trauma, effectiever was dan eclectische therapie in het reduceren van acute stressklachten en in het voorkomen van PTSS-klachten na drie maanden. Van de proefpersonen die behandeld waren met EMDR-URG had niemand na drie maanden PTSS.

EMDR-URG is een nieuw protocol dat onmiddellijk na een schokkende ervaring kan worden toegepast. De patiënt moet in dit protocol de film van de gebeurtenis in zijn hoofd afspelen en aangeven welke plaatjes in de gebeurtenis naar zijn. Vervolgens stellen de therapeut en de patiënt de naarheid van de gehele gebeurtenis vast met de SUD. Alle nare plaatjes worden daarna gedesensitiseerd tot de SUD van de afzonderlijke plaatjes nog hoogstens twee of drie is. Aan het eind vraagt de therapeut de SUD voor de hele gebeurtenis opnieuw. Deze mag nog hooguit een derde zijn van de beginscore. Als de SUD van de totale gebeurtenis nog te hoog is, worden de plaatjes die daarvoor verantwoordelijk zijn verder gedesensitiseerd.

In het onderzoek werden negentien slachtoffers van een geweldsincident of een ongeluk op het werk met acute stressklachten binnen 48 uur na de gebeurtenis behandeld met het protocol. De onderzoekers vergeleken de behandelresultaten met die van vijftien gematchte slachtoffers die eclectische therapie kregen. Eclectische therapie bestond uit een mix van emotionele steun, informatie, herevaluatie en ontspanningsoefeningen die naar inzicht van de psychotherapeut toegesneden mocht worden op de persoon en de klachten van het slachtoffer.

De onderzoekers hebben de meeste richtlijnen voor zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek gevolgd in hun studie. Methodologische minpunten zijn dat ze niet gecontroleerd hebben hoe goed het protocol werd toegepast, dat ze niet hebben gerandomiseerd maar gematched en dat ze geen follow-up-metingen hebben gedaan.

Er bestaan inmiddels verschillende protocollen gericht op de behandeling van trauma-gerelateerde klachten die direct na de confrontatie met een traumatische gebeurtenis kunnen worden toegepast.

M.J. Brennstuhl, C. Tarquinio, L. Strub, S. Montel, J.A. Rydberg & Z. Kapoula (2013). Benefits of immediate EMDR vs. eclectic therapy interventions for victims of physical violence and accidents at the workplace: a pilot study. Issues in Mental Health Nursing, 34, 425-434