Drie Amerikaanse onderzoekers hebben de wetenschappelijke
literatuur doorgespit op zoek naar Randomized
Controlled Trials (RCT’s) op het gebied van
EMDR bij kinderen en jeugdigen met PTSS. Zij vonden
er slechts vijf, deze vertoonden echter allemaal belangrijke
methodologische tekortkomingen. Meer en
beter onderzoek is daarom dringend gewenst.
In vier van de vijf studies deed EMDR het beter dan de
controleconditie. Slechts één studie, waarin EMDR vergeleken
werd met treatment as usual (speltherapie, groepsbehandeling
en gezinsinterventies), vond geen verschil.
Alle studies hadden een te kleine steekproef en daardoor
onvoldoende onderscheidend vermogen (power) om eventuele
verschillen met zekerheid vast te kunnen stellen. In
sommige studies waren er voorafgaand aan de behandeling
relevante verschillen tussen de behandel- en controleconditie,
waardoor onduidelijk is of het gevonden effect
aan de behandeling kan worden toegeschreven. Sommige
onderzoeken excludeerden kinderen met ernstigere problemen
of herhaalde traumatisering, en gingen niet na of
dropout samenhing met ernstigere problematiek. Hierdoor
kan geen conclusie worden getrokken of EMDR ook effectief
en veilig is bij meervoudig trauma en ‘complexe PTSS’.
De voorlopige conclusie op basis van de review is dat
EMDR een veelbelovende behandeling is voor kinderen en
jeugdigen met PTSS. Meer en beter opgezet onderzoek is
belangrijk om definitieve uitspraken te kunnen doen over
de werkzaamheid van EMDR bij kinderen en jeugd met
PTSS, en om EMDR ook voor deze leeftijdsgroep als eerstekeus-
behandeling in de richtlijnen voor PTSS opgenomen
te krijgen.
Overigens is onlangs een nieuwe studie naar de effectiviteit
van EMDR bij kinderen gepubliceerd; deze was in
het AMC en is uitgevoerd door Julia Diehle en haar collega’s
(zie: www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/
2014/Cognitieve-therapie-en-EMDR-even-goed-bij-
PTSS). Daarnaast is er een grote, methodologisch goed
opgezette Nederlandse trial van Carlijn de Roos en haar
collega’s waarvan de resultaten op dit moment worden
geanalyseerd.
Greyber, L.R., Dulmus, C.N., Cristalli, M.E. (2012). Eye movement desensitization
reprocessing, posttraumatic stress disorder, and trauma: a review of randomised
controlled trials with children and adolescents. Child and Adolescent
Social Work Journal, 29, 409-425.