EMDR voor chronisch getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblematiek en hun ouders

EMDR geeft kinder- en jeugdtherapeuten de mogelijkheid om trauma’s die vaak ten grondslag liggen aan kinder-en jeugdpsychiatrische diagnoses te onderkennen en te behandelen. Bij sommige chronisch getraumatiseerde kinderen volstaat de toepassing van EMDR zoals we die geleerd hebben. Er is echter een zeer kleine groep kinderen met vroeg relationeel trauma met comorbide hechtingsproblematiek en ernstige emotieregulatieproblemen.
Deze kinderen kunnen de standaard EMDR-behandeling niet aan of staan hier niet voor open,
terwijl zij wel veel traumaklachten hebben.
Debra Wesselmann en haar collega’s van het Attachment and Trauma Centre of Nebraska in de Verenigde Staten ontwikkelden voor die chronisch getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblematiek het behandelprotocol Integrative Team Treatment for Attachment Trauma in Children.

EM11_Boekbespreking_Chronisch_getraumatiseerde_kinderen