EMDR14_Boekreview_Evidence_Based_Treatments_for_Trauma_Related_Disorders

Boekreview

Evidence-Based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents

Het handboek is prettig opgebouwd. Het kent vijf inleidende
hoofdstukken, waarin de auteurs het volledige
diagnostische spectrum van traumagerelateerde
stoornissen bespreken. Daarnaast is er aandacht voor
testdiagnostiek, epidemiologie van traumagerelateerde
stoornissen en voor psychologische en (neuro)biologische
theorievorming.
De kern van het boek gaat echter over de verschillende
behandelinterventies, zoals The Child and Family
Traumatic Stress Intervention (CFTSI), TF-CGT, EMDR,
Prolonged Exposure Therapy, KIDNET, STAIR-A, Child-
Parent Psychotherapy, etc. De hoofdstukken beginnen
met een korte theoretische samenvatting over de interventie.
Vervolgens wordt deze interventie (sessie voor
sessie) geïllustreerd aan de hand van herkenbare casuistiek
en wordt het betreffende hoofdstuk afgesloten
met een overzicht van de huidige wetenschappelijke
evidentie. Het boek wordt uitgeleid met hoofdstukken
over traumabehandelingen in specifi eke context, zoals
een justitiële jeugdinrichting, op school, of traumabehandeling
in post-confl ict gebieden.
Het handboek dat is geschreven voor psychologen, psychiaters,
psychotherapeuten en andere hulpverleners
die werken met getraumatiseerde kinderen, geeft een
volledig overzicht op het gebied van traumabehandelingen.
De auteurs zijn erin geslaagd om theorie, wetenschap
en praktijk te integreren, waardoor het handboek
zowel kan fungeren als naslagwerk voor onderzoekers,
maar zeker ook een plek zal krijgen op de boekenplank
in de behandelkamer.
Literatuur
1. Landolt, A. M., Cloitre, M., & Schnyder, U. (2017). Evidence-Based Treatment
for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents.
Note: met toestemming gepubliceerd. Bron: GZ-Psychologie, volume 9,
issue 4, juni 2017 (rubriek Gesignaleerd)
Tekst: Rik Knipschild
Dit boek van Landolt, Cloitre & Schnyder
(2017) is volgens de auteurs het eerste
handboek op het gebied van evidence-based
traumabehandelingen bij kinderen.
Evidence-Based Treatments
for Trauma Related Disorders
in Children and Adolescents