Henk is een vijfenveertigjarige politieagent. Hij heeft last van intrusieve herinneringen aan ernstig herhaaldelijk
huiselijk geweld in zijn gezin van herkomst, aan nare situaties binnen zijn werk en aan de suïcide van zijn broer
Karel. Het trauma waar hij het meeste last van heeft, betreft deze zelfdoding. Zijn behandelaar Matty Geurink
besluit om een tweetal herinneringen die met de suïcide verband houden als focus van de EMDR-behandeling te
nemen. Het meest overspoelend aan de herinneringen was een geur. Deze nam maar niet af in intrusiviteit, wat
Matty ook probeerde.

EMDR14_Casus_De_kracht_van_geur_in_EMDR