“Ik zou iedereen mijn excuses willen aanbieden”

EMDR bij positieve targets is
hip. Zie de aandacht hiervoor
op het landelijk EMDRcongres
en in maar liefst drie
artikelen in EMDR Magazine
nummer 5, die betrekking
hadden op liefdesverdriet,
gamen en de workshop van
Robert Miller over het FeelingState
Addiction Protocol (2010;
www.fsaprotocol.com; zie ook
Hornsveld & Markus, 2014).
Wat die laatste betreft: Miller
gaat ervan uit dat klachten
die samenhangen met een
sterke drang, verdwijnen
wanneer de bijbehorende
positieve belevingen zijn
gedesensitiseerd. De patiënt

wordt dan niet meer
getriggerd tot verlies van
controle. Een bijkomend effect
is dat naarmate de positieve
belevingen afzwakken,
er negatieve emoties en
cognities bovenkomen.
Deze kunnen vervolgens
meegenomen worden in het
verwerkingsproces.

lees meer

Casus EMDR:EMDR bij exhibitionisme