EMDR bij een man met psychosegevoeligheid

EMDR15_Casus_EMDR_man_met_psychosegevoeligheid

Azra is een 37-jarige man die in behandeling is bij de afdeling FACT (Flexible Assertive Community Treatment)
van een ggz-instelling. Hij is gediagnosticeerd met schizofrenie, paranoïde type en een PTSS. Hij is
meerdere keren (soms gedwongen) opgenomen en eerder behandeld met cognitieve gedragstherapie
(CGT) gericht op zijn dwangklachten. Dit had onvoldoende resultaat. Zou EMDR kunnen helpen?