Uncategorized

Behandelsessie van een jonge vrouw met ernstige PTSS na langdurig en extreem seksueel geweld

Ernstige dissociatie tijdens de behandeling van PTSS is voor veel behandelaars een doorn in het oog. Soms is dat de reden om te stoppen met een traumagerichte behandeling en wordt er gekozen voor een traject van voorbereiding en stabilisatie. Aangezien onderzoek laat zien dat dissociatieve klachten verminderen wanneer de emotionele lading van de traumatische herinneringen, verantwoordelijk voor de PTSS, afneemt, is er veel aan gelegen om manieren te vinden om de dissociatie onder controle te brengen. Aan de hand van een EMDR-behandeling bij een chronisch getraumatiseerde vrouw die veelvuldig dissocieert, beschrijven we een aantal technieken die haar hielpen om controle over de dissociaties te krijgen, waardoor de behandeling van de PTSS op gang kon komen.

EMDR12_Casus_Behandelsessie_met_ernstige_PTSS_na_sexueel_geweld

 

Behandelaars van getraumatiseerde patiënten krijgen regelmatig te maken met de advocaat van die patiënt.
Meestal betreft dit contact een verzoek om rapportage, iets waar de meeste psychologen niet zo happig
op zijn. Want, wat schrijf je wel op en wat niet? Als een van de weinige advocaten in Nederland zet Richard
Korver zich in voor de positie van slachtoffers en is vooral bekend als de raadsman van de ouders van de
Amsterdamse zedenzaakslachtoffers. In dit artikel vertelt hij hoe belangrijk die verslaggeving toch is.

 

Lees hier het hele interview in EM9

P3NL is een in april 2015 opgerichte federatie van negen
verenigingen voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten,
waaronder de VEN. Achter de schermen
timmert P3NL hard aan de weg. Zo is er nauw contact
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) om gezamenlijk de toekomstagenda GGz te
maken. De doelen van P3NL vormen in belangrijke mate
de basis voor deze agenda. Ook werkt P3NL mee aan het
kwaliteitsstatuut dat wordt gemaakt op advies van de
commissie-Meurs en de minister van VWS. P3NL zoekt
samenwerking met de zorgverzekeraars om betere kwaliteitscriteria
voor te verzekeren zorg te definiëren.
Het gezamenlijk optrekken loont. Dat blijkt onder meer
uit het feit dat Zorginstituut Nederland nu voorstelt om,
in tegenstelling tot eerdere plannen, de zogenaamde
‘andere gespecificeerde stoornissen’ uit de DSM-5 toch
te vergoeden. De VEN heeft hierover binnen P3NL haar
mening laten horen. In een gezamenlijke brief aan het
Zorginstituut reageren de beroepsverenigingen, waaronder
namens de VEN ook P3NL, positief op

 

Lees hier het artikel in de EM9