Bericht van de Redactie

 

Certificaat Psychotraumatherapeut

 

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is in 2013 begonnen met het certificeren van BIG-geregistreerde therapeuten (klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en gz-psychologen) tot Psychotraumatherapeut. De Vereniging EMDR Nederland (VEN) heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze regeling. Daarom brengt het VEN bestuur de mogelijkheid tot certificering onder de aandacht en wil u vragen te overwegen om lid te worden.

 

De NtVP heeft het certificaat Psychotraumatherapeut in het leven geroepen naar aanleiding van berichten dat de opvang, begeleiding en behandeling van mensen die schokkende ervaringen hebben meegemaakt, soms te wensen overlaten. Het doel van de certificering is om de mogelijkheid van de opvang, begeleiding en behandeling bij schokkende gebeurtenissen en trauma verder te professionaliseren, om daarmee een verhoogde kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt te bewerkstelligen. De patiënt weet dan dat hij/zij bij een gecertificeerd therapeut aan het goede adres is.

De Psychotraumatherapeut heeft een brede kennis van de verschillende factoren die spelen rondom het thema trauma. Hij of zij kan een afgewogen diagnose stellen en daarbij meerdere behandelmethoden aanbieden. Bovendien heeft de Psychotraumatherapeut actuele ervaring met traumapatiënten en hij of zij is bekend met de ethische en morele kwesties die rondom de problematiek spelen. De aanvrager komt in aanmerking voor het certificaat wanneer hij of zij voldoet aan het competentieprofiel. Het is echter ook mogelijk voor bepaalde modules dispensatie aan te vragen.

Voor het verkrijgen van de benodigde kennis heeft de NtVP een uitgebreid competentieprofiel opgezet; hierin zijn ook de verschillende onderwijsmodules verwerkt. Dit competentieprofiel is te vinden op www.ntvp.nl/certificering. Om in aanmerking te komen voor registratie als psychotraumatherapeut is het vereist dat het webformulier en de bijbehorende bewijsstukken worden ingeleverd. Het is ook mogelijk om een ‘aspirant-psychotraumatherapeut’-status te verkrijgen. Hiervoor moet de aanvrager in ieder geval al een deel van de modules hebben afgerond. De aanvrager krijgt drie jaar de tijd om aan het volledige profiel te voldoen.