Certificering Psychotraumatherapeut verhoogt uw vindbaarheid
als EMDR-therapeut

Wilt u als EMDR-therapeut makkelijker vindbaar zijn voor
hulpvragers en verwijzers? Zorg dan dat u lid bent van de
Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
en vraag de registratie tot Psychotraumatherapeut aan.
Als u gecertificeerd bent als Psychotraumatherapeut,
wordt u ook direct opgenomen in het openbare register
van de NtVP. Dit verhoogt de bekendheid van u als
vrijgevestigde psycholoog of van uw organisatie onder
zowel hulpvragers als verwijzers. Bovendien garandeert
uw registratie dat u aan de hoogste eisen voldoet op het
gebied van relevante en actuele kennis, diagnostiek en
behandeling van zowel enkelvoudig als complex trauma.
De certificering voor Psychotraumatherapeut is momenteel
in volle gang. Gerke Dooijeweerd is een van de eerste
VEN-leden die is gecertificeerd als Psychotraumatherapeut
en vervolgens als vrijgevestigd psycholoog in het
register is opgenomen. Heeft u ook interesse? Dan kunt
u zich aanmelden via de volgende link https://www.ntvp.
nl/nl/certificering. Hier kunt u ook ons register bekijken.
Gerke Dooijeweerd is EMDR-practitioner en gecertificeerd Psychotraumatherapeut,
en heeft als GZ-psycholoog en Kinder en Jeugd
Psycholoog NIP een eigen praktijk in Groessen.