Column Oppenheim

De diagnose PTSS bestaat nog niet zo lang. In de DSM
II (1980) kreeg de term voor het eerst een officiële status.
Daarvoor moesten we het doen met begrippen als
Shellshock (1918), Combat Stress Reaction (ook wel
Battle Fatigue), KZ (Konzentrationslager)-syndroom en
Post Vietnam Disorder. Alle vier verwijzen naar oorlogservaringen.
Minder bekend is het in 1866 door ene
Erichsen genoemde railway spine: het ‘bizarre’ fenomeen
dat slachtoffers van treinongelukken lichamelijke
klachten hadden, terwijl zij geen lichamelijke schade
hadden ondervonden. Ook mensen met het Da Costa
symdroom (1871) mankeerden fysiek helemaal niets.
Het betrof op hartziekte lijkende klachten bij soldaten
in de Amerikaanse Burgeroorlog.

EM11_Column_Oppenheim