Australische onderzoekers onderwierpen vijftien
PTSS-patiƫnten aan een gecombineerde EMDR/CGTinterventie
via het internet. Elf van hen maakten
het hele programma af, en van die groep voldeed
55 procent na afloop, en bij follow-up na drie maanden,
niet meer aan de criteria voor PTSS. Bovendien
was er een forse reductie in comorbide stoornissen
opgetreden.
De onderzochte interventie bestond uit zes lessen. De
eerste les bevatte psycho-educatie over PTSS. De tweede
bestond uit een uitleg over de rationale van EMDR
en de zelfgestuurde EMDR-procedure met een webtool
voor de oogbewegingen. In les drie leerden de deelnemers
de principes van cognitief herstructureren en in les
vier kwam cognitief herstructureren bij veel voorkomende
disfunctionele traumagerelateerde cognities aan de
orde. Vervolgens besteedde de vijfde les aandacht aan
vermijdings- en veiligheidsgedrag en de principes van
graduele exposure. Les zes ging over terugvalpreventie.
Een volledig in EMDR opgeleide therapeut coachte de
deelnemers telefonisch de eerste keer door de EMDRprocedure
heen. Deelnemers die halverwege nog niet
zelfstandig EMDR hadden toegepast (33 procent), kregen
een tweede telefonisch ondersteunde sessie aangeboden.
De therapeut belde de deelnemers wekelijks over
de voortgang en was per email bereikbaar.
De onderzochte groep had voornamelijk PTSS als gevolg
van herhaaldelijke traumatisering in de kindertijd. Een
opvallend groot gedeelte was als kind slachtoffer van
seksueel misbruik (zestig procent). Hoewel meer dan
de helft na de webinterventie niet meer aan de criteria
voor PTSS voldeed, was er bij twintig procent van de
deelnemers sprake van klachtentoename gedurende de
behandeling. Dit betrof een persoon die na de derde les
was afgehaakt en twee anderen die, ondanks de klachtentoename,
toch het hele programma volhielden. Bij de
follow-up -metingen waren ze alle drie weer opgeknapt
en ze hadden minder klachten dan bij aanvang van de interventie.
In het algemeen waren deelnemers gematigd
tevreden over de interventie.
De interventie heeft potentie, maar de onderzoekers vinden
dat de therapietrouw en -tevredenheid bij de gebruikers
aandachtspunten zijn voor verbetering. Vervolgens is
uiteraard gedegen onderzoek naar de effectiviteit nodig.
J. Spence, N. Titov, L. Johnston, B.F. Dear, B. Wootton, M. Terides, J. Zou
(2013). Internet-delivered eye movement desensitization and reprocessing
(EMDR): an open trial [v2;ref status, http://1000r.es/zr] F1000Research 2013,
2:79 (doi:10.12688//f1000research.2-79.v2)