Binnen de VEN bestaat sinds 2011 een protocollencommissie die de verschillende
protocollen kritisch volgt en waar nodig bijstellingsvoorstellen doet. Voorzitter
Franka Groote vertelt hoe besluiten ontstaan, hoe de commissie werkt en op
welke belangrijke punten de protocollen zijn bijgesteld.

Lees meer