Stabilisatiedebat: van complex naar respect

De rol van stabilisatie in de behandeling van volwassenen
en kinderen met ‘Complexe PTSS’ staat ter discussie.
Het aantal wetenschappelijke onderzoeken dat
aantoont dat reguliere PTSS-behandeling bij ernstig getraumatiseerde
patiënten met complexe problematiek
mogelijk en effectief is, neemt toe. Daarnaast is er op
dit moment onvoldoende onderbouwing om te kunnen
stellen dat stabilisatie noodzakelijk is voor een effectieve
traumaverwerking. Naar aanleiding van deze nieuwe
inzichten krijgen patiënten met PTSS vaker een evidence
based traumabehandeling aangeboden met klachtenreductie
als gevolg: een enorme winst. Er is echter ook een
groep, waarbij geprotocolleerde traumabehandeling niet
het gewenste effect geeft en reactivering van de traumatische
herinnering tot ernstige emotionele ontregeling
kan leiden. Het stabilisatiedebat spitst zich dan ook
steeds verder toe op deze groep met Complexe PTSS
en de plaats van stabilisatie in hun behandeling. Helaas
heeft deze discussie tot polarisering binnen de VEN geleid,
waarbij wetenschappers en clinici soms tegenover
elkaar leken te staan en respect voor het klinische werk
niet altijd voelbaar was. De uitwisseling van ervaringen
en ideeën is daardoor belemmerd; dit was een ongewenst
bijeffect van een zeer zinvolle en productieve discussie.
Omdat het bestuur het van groot belang vindt dat het
gesprek op een open en respectvolle manier wordt
voortgezet, zal een podium voor verdere uitwisseling
gecreëerd worden tijdens de VEN-congressen, workshops,
de relevante Special Interest Groeps (SIGS) en het
supervisorenoverleg. Wij nodigen clinici expliciet uit om
meer van hun intensieve werk met deze patiëntengroep
te laten zien, en zo handvatten voor de praktijk te delen
en verder te ontwikkelen. Onderzoeksgegevens en klinische
ervaringen zijn juist aanvullend en kunnen wederzijds
inspireren tot nieuwe ideeën.
In deze ‘complexe’ special van het EMDR Magazine zijn
interessante bijdragen over het stabilisatiethema te lezen.