Verbale dreigementen aan slachtoffers van seksueel misbruik

EMDR15_Dreigementen_Als_je_het_vertelt_dan

Slechts een fractie van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd komt tot een disclosure, zo blijkt uit
onderzoek. Gevoelens van schuld, schaamte en angst zijn de voornaamste beweegredenen om te zwijgen. Over
angst van slachtoffers voor de dreigementen van de dader is minder bekend in de literatuur. Daarom vroeg Iva
Bicanic op Twitter aan mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt welke woorden de dader gebruikte
om er voor te zorgen dat de feiten het daglicht niet zouden bereiken. Het resultaat is een duizelingwekkend lange
lijst met uitspraken van het type: “Als je het vertelt, dan…..!”