EMDR-therapeuten zijn onderling in een strijd verwikkeld over de ‘Stabilisatiekwestie’.
Nu aangetoond is dat zelfs bij psychotische patiënten PTSS, zonder
voorafgaande stabilisatie, veilig en effectief met EMDR kan worden behandeld
(Van den Berg et al., 2015), is er voor sommige therapeuten geen reden meer om
voorzichtig te zijn met EMDR, bij welke doelgroep dan ook. ‘Eindelijk kunnen al
die patiënten die al zo lang ernstige klachten hebben, ook profiteren van EMDR.’
Andere therapeuten herinneren zich nog levendig hoe een snelle start met EMDR
bij sommige ernstig ontregelde patiënten in het verleden misliep. Daarbij hebben
ze al jaren goede ervaring met stabilisatie. Zij zijn bezorgd dat patiënten in
gevaar komen door het overboord zetten daarvan.

Lees meer