EMDR14_Research_EMDR_als_remedie_tegen_fantoompijn

Geïnspireerd door een aantal succesvolle casestudies bestudeerden onderzoekers in Iran
de effectiviteit van EMDR op fantoompijn als gevolg van de amputatie van een ledemaat.
Aangezien de onderzoekers alleen toegang hadden tot patiënten die in behandeling
waren bij het klinische rehabilitatiecentrum, hebben zij niet een voldoende hoeveelheid
patiënten kunnen includeren om stevige conclusies te kunnen trekken. Desondanks zijn
de resultaten voldoende interessant om verder onderzoek te doen.

 

Referenties

Rostaminejada, A., Behnammoghadamb, M., Rostaminejada, M., Behnammoghadamc,
Z., Bashtib, S. (2017). Effi cacy of eye movement desensitization
and reprocessing on the phantom limb pain of patients with amputations
within a 24-month follow-up. International Journal of Rehabilitation Research.
DOI: 10.1097/MRR.0000000000000227
EMDR als remedie
tegen fantoompijn
Geïnspireerd door een aantal succesvolle casestudies bestudeerden onderzoekers in Iran
de effectiviteit van EMDR op fantoompijn als gevolg van de amputatie van een ledemaat.
Aangezien de onderzoekers alleen toegang hadden tot patiënten die in behandeling
waren bij het klinische rehabilitatiecentrum, hebben zij niet een voldoende hoeveelheid
patiënten kunnen includeren om stevige conclusies te kunnen trekken. Desondanks zijn
de resultaten voldoende interessant om verder onderzoek te doen.
57