Duitse onderzoekers voerden een systematische
review uit naar wetenschappelijke publicaties over
EMDR bij chronische pijn. Hoewel er nog te weinig
goed uitgevoerde studies gedaan zijn om definitieve
uitspraken te kunnen doen, lijkt EMDR effectief in
het reduceren van pijnintensiteit.

 

Lees meer

 

J. Tezarz, S. Leisner, A. Gerhardt, S. Janke, G.H. Seidler, W. Eich & M. Hartman
(2014).Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
treatment in chronic pain patients: a systematic review. Pain Medicine, 15:
247–263. doi: 10.1111/pme.12303