EMDR bij dementie: Vergeet het maar?

In de Nederlandse verpleeghuizen wonen veel kwetsbare ouderen, de meesten zijn ouder dan tachtig jaar. Ze verblijven daar omdat ze meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, al dan niet in combinatie met dementie. Wanneer er sprake is van ernstige cognitieve stoornissen wordt vaak verondersteld dat psychologische behandeling niet mogelijk is. Mijn ervaring is dat EMDR bij deze doelgroep vaak wel uitvoerbaar en effectief is, juist vanwege het non-verbale karakter ervan, hoewel het protocol hier en daar aanpassingen nodig heeft. In 2011 richtte ik samen met een aantal psychologen, werkzaam in de ouderenzorg, de Special Interest Group (SIG) Ouderen op. De inzichten van deze SIG en de ervaringen met casuïstiek vormen de basis voor dit artikel.

EMDR13_Casus_EMDR_bij_dementie_Vergeet_het_maar