Marleen Helders werkt als psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. op de
polikliniek GGZ Gelderland van het Leger des Heils, locatie Apeldoorn in een
multidisciplinair team van psychologen, systeemtherapeuten en een psychiater.
Er zijn nauwe banden met de huisarts en het maatschappelijk werk. Het
Leger des Heils werkt vanuit een christelijke identiteit en wil ‘een helper zijn
voor hen die geen helper hebben’.

Lees hier het artikel in EM9