Een casus met positieve herinneringsbeelden
en flashforwards

In het boek ‘EMDR Scripted protocols’ van Luber (2010)
staan enkele protocollen van Jim Knipe, onder de titel
‘Het behandelen van patiënten met disfunctionele positieve
affecten’. Knipe heeft deze protocollen ook in
Nederland geïntroduceerd (VEN workshops 2008; 2012)
en kreeg hiervoor veel belangstelling en waardering. De
vier protocollen uit dit boek zijn gericht op de volgende
fenomenen: ‘de neiging om NIET aan je trauma te werken’,
‘uitstelgedrag’, ‘vasthouden aan een onbeantwoorde
liefde’ en ‘de obsessie met zelfdestructief gedrag’.
Knipe heeft het in deze publicaties over ‘disfunctionele
positieve affecten’ omdat ze op de korte termijn iets
positiefs opleveren (zoals ‘verbondenheid met je denkbeeldige
geliefde’ en ‘niet de pijn van je trauma voelen’),
maar op de lange termijn vooral nadelen kennen.
Knipe licht toe dat hij deze protocollen vooral gebruikt
bij patiënten die ambivalent staan tegenover ‘gezonde’
behandeldoelen. De motivatie om van de klachten af te
komen wordt bij deze patiënten overschaduwd door de
positieve aspecten van het disfunctionele gedrag. Knipe
gebruikt in deze gevallen EMDR om beelden met een
(disfunctionele) positieve emotionele lading te verzwakken,
zodat de
motivatie om te veranderen in de gewenste richting toeneemt.
Zo nodig kan daarna relevant negatief (traumatisch)
materiaal met EMDR worden bewerkt.

Lees meer