Een Iraans quasi-experimenteel onderzoek doet
vermoeden dat studenten met angst om te spreken
in het openbaar baat hebben bij behandeling met
EMDR. Na zeven EMDR- sessies rapporteerden de
studenten minder fysiologische angstsymptomen
en meer vertrouwen om te spreken.

Lees meer

J. Aslani, M. Miratashi & L. Aslani (2014), Effectiveness of Eye Movement
Desentization and Reprocessing Therapy of public speaking anxiety of university
students, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 29-32