EMDR15_EMDR_en_hervonden_herinneringen

Recent kwam het thema ‘hervonden herinneringen’ verschillende keren in de media naar voren. Al sinds de
jaren negentig worden er met enige regelmaat publieke discussies hierover gevoerd. Er zijn clinici die vinden
dat herinneringen aan gebeurtenissen, waar de patiënt zich niet eerder bewust van was, verwijzen naar trauma’s
die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, maar waarvan de herinnering was verdrongen, vergeten of
gedissocieerd. Aan de andere kant laten clinici en experimenteel psychologen ruimte voor andere reconstructies
en scenario’s van ‘hervonden’ herinneringen, zoals pseudo- of fictieve herinneringen, die door eigen fantasie
of door het toepassen van suggestieve vragen of technieken van therapeuten tot stand zijn gekomen.