EMDR groepsbehandeling lijkt te helpen na verkrachting

Samenvatting artikel: Matty Geurink

Een Israëlische EMDR-therapeut trainde in 2008 in Congo lokale hulpverleners die vervolgens 29 vrouwen met PTSS na verkrachting in groepen van zes tot acht personen behandelden met twee sessies volgens het EMDR- Integrative Group Treatment Protocol (EMDR-IGTP).

Bij EMDR-IGTP krijgen deelnemers een stuk papier dat ze
in vieren moeten vouwen. Linksboven maken de deelnemers
dan een tekening van hun veilige plek die ze vervolgens
installeren met een minuut butterfly hug, een soort
omhelzing waarbij iemand zichzelf tapt op de bovenarmen
of borst. De deelnemers wisselen hun veilige plekken
vervolgens met elkaar uit in de groep. Daarna maken
de deelnemers rechtsboven een tekening van hun trauma
met daarbij de SUD en de emotie. Hierna volgt de butterfly
hug, waarna ze linksonder tekenen wat er opkomt,
de emotie en de SUD daarvan. Na opnieuw de butterfly
hug scoren ze in het kwadrant rechtsonder opnieuw de
SUD van de oorspronkelijke trauma-tekening rechtsboven.
Ze mogen dan hun ervaringen omtrent het verwerkingsproces
met elkaar uitwisselen. Deelnemers bij wie
de SUD niet of nauwelijks afneemt, kunnen indien nodig
direct individuele behandeling krijgen. Ter afsluiting gaan
de deelnemers in een cirkel staan, roepen dan elk hun
veilige plek weer op en tappen elkaar op de schouders.
Tijdens de burgeroorlog in Congo vonden op grote schaal
verkrachtingen plaats, waardoor PTSS veel voorkomt.
Individuele behandeling met EMDR is nauwelijks haalbaar,
gezien de enorme aantallen patiënten en het geringe
aantal psychologen. Met EMDR-IGTP daalde de SUD,
maar minder sterk dan bij de acht vrouwen die individuele
EMDR kregen. Zij kregen een individuele behandeling,
omdat de behandelaar vooraf inschatte dat hun klinisch
beeld te ernstig was voor de groepsbehandeling. Bij negen
vrouwen was na twee sessies EMDR-IGTP de SUD van
de herinnering aan de verkrachting nog boven de 6. Zij
kregen een aanvullende individuele sessie aangeboden.
Vooraf kregen alle deelnemende vrouwen de Impact Of
Event Scale, een zelfrapportagelijst voor PTSS-klachten.
De zes vrouwen uit de eerste behandelgroep kregen de
vragenlijst opnieuw twee weken na de interventie. Hun
score bleek gedaald. Vanwege praktische redenen, zoals
de enorme reistijd tot het behandelcentrum, is afgezien
van een nameting voor de overige deelnemers.

Allon, M. (2015). EMDR group therapy with women who were sexually assaulted in the Congo. Journal of EMDR Practice and Research, 9, 28-34.

EMDR{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Group{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Therapy{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20With{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Women{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Who{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Were{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Sexually{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20Assaulted{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20(Allon,{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}202015)