Onder andere de VEN, de NVGzP, de VGCt, en het NIP
hebben op Twitter aandacht besteed aan het gezamenlijke
standpunt van de psychologische en psychotherapeutische
beroepsverenigingen over het hoofdbehandelaarschap
in de GGZ.
www.nvgzp.nl/hoera-een-gemeenschappelijk-standpunt-over-hoofdbehandelaarschap
Het televisieprogramma NCRV-Document zond op 15
augustus de documentaire ‘Getekend’ uit, waarin Coen
Verbraak zes veteranen volgt die therapie krijgen, waaronder
EMDR.
www.youtube.com/watch?v=ppTrGeTkxyA&feature=youtu.be
Het NTR-televisieprogramma ‘Doe even normaal’ besteedde
op 19 augustus aandacht aan PTSS. Hierin vertelden
verschillende patiënten over hun EMDR-behandeling.
www.npo.nl/doe-even-normaal/19-08-2014/VPWON_1227543
Wiebren Markus, GZ-psycholoog en praktijkopleider bij
IrisZorg, is in september geïnterviewd door het Fonds
Psychische Gezondheid over wat EMDR is en hoe het
werkt.
www.psychischegezondheid.nl/page/1370/wiebrenmarkus
Uit het onderzoek bij nabestaanden van moordslachtoffers
door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking
met Fonds Slachtofferhulp blijkt dat EMDR leidt tot
significant minder posttraumatische stress- en gecompliceerde
rouwklachten. De resultaten zijn op 23 oktober
gepresenteerd tijdens het minisymposium ‘Rouw na
Moord’. Het Noordhollands Dagblad besteedde op 23 oktober
aandacht aan het Landelijk Netwerk Traumatisch
Verlies, dat na het onderzoek ‘Rouw na Moord’ is opgezet
door gespecialiseerde en erkende EMDR-therapeuten
en cognitief gedragstherapeuten VGCt®.
Bron: Noordhollands Dagblad

In het tijdschrift Contact, gemaakt voor mensen met een
spierziekte, heeft GZ-psycholoog Adrienne van der Maas,
werkzaam bij het revalidatiecentrum de Trappenberg,
een interview gegeven over wat EMDR kan betekenen
voor deze patiëntengroep.
Bron: magazine Contact

Het Jeugdjournaal besteedde op 23 november uitgebreid
aandacht aan de EMDR kinderfilms. Dafna Zwarts kwam
aan het woord als behandelaar.
De uitzending is terug te zien op http://jeugdjournaal.nl/item/724878-
niet-meer-slecht-slapen-boos-of-bang-zijn.html
Op 24 november publiceerden het Algemeen Dagblad
Utrecht en de Groene Hart editie  een interview met Carlijn
de Roos over de EMDR kinderfilms.