Syrische vluchtelingen met PTSS namen in Turkije deel aan een pilotonderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van EMDR voor vluchtelingen die in kampen verblijven. De groep die EMDR had gekregen, rapporteerde na afloop, in vergelijking met de wachtlijstgroep, minder PTSS-klachten en had een lagere score op depressie.

Lees hier meer

Acarturk, C., Konuk, E., Cetinkays, M., Senay, I., Sijbrandij, M., Cuijpers, P. & Aker, T. (2015). EMDR for Syrian refugees with posttraumatic stress disorder symptoms: results of a pilot randomized controlled trial. European Journal of Psychotraumatology. 6:27414. http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.27414