Woord van de voorzitter

 Klik hier voor de PDF

EMDR Europe congres Edinburgh

Het VEN congres op 12 april 2014 is achter de rug en het Europese congres in Edinburgh staat voor de deur. Het belooft een speciaal congres te worden, waar Francine Shapiro een van de keynote sprekers is. Inmiddels is het 25 jaar geleden dat EMDR door haar is ‘ontdekt.’ VEN-leden zijn vaak in grote getale aanwezig op de buitenlandse congressen. We zien er dan ook naar uit om velen van jullie in Edinburgh te ontmoeten.

 

Krachten gebundeld

Zoals ik in mijn vorige voorwoord al schreef, zoekt het bestuur samenwerking met andere verenigingen en organisaties om de krachten te bundelen. Het bestuur is daarom  heel blij met de constructieve samenwerking tussen de vijftien psychologenverenigingen, die begin dit jaar is gestart (zie elders in dit nummer). Het was een historisch en plezierig moment toen we met alle partijen om de tafel zaten. Deze samenwerking vergroot de kans op het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze behandelingen zodat we hoogwaardige EMDR-zorg aan cliënten/patiënten kunnen blijven bieden. In de komende maanden wordt door een extern bureau onderzocht hoe deze samenwerking verder gestalte kan krijgen. We houden jullie op de hoogte.

 

Kinderfilm

Als alles volgens planning verloopt heeft de kinder-EMDR film het licht gezien op 12 april tijdens het VEN congres. Het idee om een voorlichtingsfilm voor kinderen en jongeren te maken bestond al langer. Het is geweldig dat dit nu gerealiseerd is. Nu kunnen kinderen en jongeren zelf op internet deze visuele informatie over EMDR vinden en zich een voorstelling maken van de behandeling en het effect ervan. Bij het schrijven van het filmscript zijn we ervan uitgegaan dat zowel eenmalig getraumatiseerde kinderen als chronisch getraumatiseerde kinderen zich erin zouden moeten herkennen. Dafna Zwarts, Femke van der Linde, Renee Beer en ondergetekende zaten vanuit de VEN in een commissie die samen met het productiebedrijf ‘de Haaien’ de vormgeving en uitvoering gestalte hebben gegeven. Er is gekozen voor een film in een modern en eigentijds animatie-jasje met tussendoor opnamen van kinderen, jongeren of ouders die vertellen over hoe zij de EMDR-behandeling hebben beleefd. Hartelijk dank voor het mee helpen zoeken naar kinderen en ouders die bereid zijn om hun ervaringen te delen met een groot publiek. Zonder hen was de film niet tot stand gekomen. Reacties zijn welkom via vereniging@emdr.nl.

 

Koppeling lidmaatschap en practitionerschap

Tijdens de ALV op 20 maart is het bestuursvoorstel aangenomen om de eisen voor het practitionerschap te verlagen en het lidmaatschap te koppelen aan de registratie EMDR Europe practitioner. De hoofdreden om tot verandering over te gaan is dat de tot nu toe gehanteerde structuur onvoldoende bleek aan te sluiten bij de behoefte van de leden, de praktijk en internationale eisen. Aangezien we in deze spannende tijden onze leden niet onder druk willen zetten, is er een hele ruime marge voor de overgangsregeling genomen om de haalbaarheid te optimaliseren. Vanaf het moment dat de regeling beklonken is in de statuten, en dat is waarschijnlijk op de ALV 2015, is er voor de aspirant-leden nog zes jaar en voor de leden nog vijf jaar om aan de overgangsregeling te voldoen. Daarbij is ons streven om het aanbod en de toegankelijkheid van de benodigde scholing en supervisie te vergroten en vooral ook LEUK te maken. Reacties en opmerkingen zijn welkom via vereniging@emdr.nl.

 

Een goede zomer!

 

Carlijn de Roos

Voorzitter Vereniging EMDR Nederland