EMDR Magazine

EMDR Magazine is het magazine voor en door Vereniging EMDR Nederland.

Voor leden is het gratis toegankelijk. Op deze site zijn een aantal artikelen toegankelijk gemaakt.

Meer informatie over het lidmaatschap kijk op www.emdr.nl

 

EM25 compleet

 

 

In dit nummer

Keywords:

Annemieke Driessen Jaarplan 2021, speerpunten, nieuwe opmaak EM
Mariëtte Groenendijk en Hellen Hornsveld Kwaliteitsstandaard ggz, Akwa ggz, trauma bij dissociatieve stoornissen
Carien Karsten Rafaële Huntjens, geen contra-indicatie voor behandeling, stabiliseren onnodig
Agnes van Minnen Stroomschema traumabehandeling, kwaliteitsstandaard ggz, Zorginstituut
Judith de Vroomen en DesiréeFlorisson Belang diagnostiek en indicatiestelling, ambulante intensieve traumahulp, zet door!
Amira Yehya Ervaringsdeskundige, docu bokstherapie, verschil bokstherapie/online EMDR
Nadia Thiel Vluchtelingenkamp Moria, ondersteuning traumahulp, Stichting wereldpsychologen
Danielle Oprel en Chris Hoeboer Stabilisatiediscussie, IMPACT-studie, standaard-gefaseerd of intensieve exposure
Carien Karsten Angst voor corona en sociale gevolgen, nachtmerries en hallucinaties, Flash 2.0
Deana de Zwart Trauma en ouderen, onbekende traumagerelateerde klachten, verlieservaring
Jacqueline de Groot Slikfobie, relatieproblematiek, gevolgen EMDR-behandeling
Suzanne van Veen en Yanda van Rood Promotie-onderzoek traumatische rouw, persisterende complexe rouw, brugsymptonen
Arianne Struik Kindermishandeling extremer, ontschuldiging, hulp moeder
Ad de Jongh Angstklachten, blijf bij target, van angst naar wraak
Tjeu Theunissen,, Emilie van Tetering en Suzy Matthijssen Pilotonderzoek onder VEN-leden, online naar verwachting, mogelijke bias
Steven Meijer en Erik ten Broeke Geraldine en de vrouwen, vragen bij harde aanpak, maximale angstinductie
Agnes van Minnen en Sjef Berendsen Maximalisatie US, inhibitieleren, ongemak om de angst te zien
Wiebren Markus Marinier, pionier EMDR, DeTUR-protocol verslaving
Marijke Feijtel Afweer tegen preverbaal trauma onnodig, geboortetrauma, Lovett-methode
Jeannette Wieten, Jeantine Janse, Lieke Doornkate 1,5 miljoen kinderen en volwassenen, meerwaarde (Nederlandse) gebarentaal, SIG
Hayo Lasschuijt Trauma en natuur, Nietzsche, eigen mythes
Elseline Scherpenisse Evelien Speel-Vlierman, signaleren spanning bij kinderen, spanning en emoties bespreekbaar
Jackie June ter Heide Evans – Walser – Drescher – Fransworth, moreel trauma, zelf-compassie
Panka Semmelink Update over onder meer LVB; suïcide; psychose, EMDR2.0; Flash 2.0; VSDT, werkgeheugentheorie
Annemieke Driessen, Carien Karsten, Deana de Zwart, Rob de Blok, Trudy de Vos 10 commissies

Nieuwe practitioners
Agenda VEN