Pas op de plaats voor EMDR-Rechtsom

Recent onderzoek naar de behandeling van patiënten met angststoornissen en een lage zelfwaardering met EMDR-Rechtsom en COMET (Competitive Memory Training) heeft geleid tot opzienbarende resultaten. COMET bleek bij deze patiënten tweeëneenhalf keer zo effectief als EMDR-rechtsom.

Reden om in gesprek te gaan met uitvoerend onderzoeker Tonnie Staring en met Erik ten Broeke die aan het onderzoek meewerkte en verrast was door de resultaten.

EMDR12_EMDR_Rechtsom_versus_COMET