Als je weet hoe EMDR werkt, werkt het dan niet meer? Of juist beter?

EMDR15_Research_Als_je_weet_hoe_EMDR_werkt_dan

Van veel medische en psychologische behandelingen is aangetoond dat de uitkomst
mede wordt bepaald door de geloofwaardigheid van de therapie en de verwachtingen
van de patiënt. Is dit ook het geval bij EMDR? En in hoeverre draagt suggestie bij aan de
positieve effecten van EMDR? Marianne Littel en haar collega’s (in EMDR Magazine 14
bespraken we ook al een artikel van haar) vonden deze vraag interessant genoeg om te
onderzoeken. De resultaten hiervan werden recent gepubliceerd in het European Journal
of Psychotraumatology, het officiële tijdschrift van de European Society of Traumatic
Stress Studies (ESTSS).