Research: Emotionele lading arousal en oogbeweging

EMDR14_Research_Emotionele_lading_arousal_en_oogbeweging

De werkgeheugentheorie verklaart het effect van oogbewegingen maar doet geen
uitspraken over nut en noodzaak van emotionele lading tijdens het EMDR-proces.
In het Handboek EMDR wordt ervan uitgegaan dat de verwerking beter verloopt als de
emotionele lading zo hoog mogelijk is, dat wil zeggen als ‘de trein hoog op de berg staat’.
Maar is dat ook zo? En zo ja, waarom eigenlijk? Recent verschenen enkele studies die
hierop mogelijk een antwoord geven. In deze bijdrage gaan wij in op een recent
verschenen studie van Marianne Littel en haar collega’s.

Referenties

Littel, M., Remijn, M., Tinga, A.M., Engelhard, I.M., & van den Hout, M.A.
(2017). Stress enhances the memory-degrading effects of eye movements
on emotionally neutral memories. Clinical Psychological Science, 5, 316-324.
Van den Hout, M. A., Eidhof, M. B., Verboom, J., Littel, M., & Engelhard, I. M.
(2014). Blurring of emotional and nonemotional memories by taxing working
memory during recall. Cognition and Emotion, 28, 717–727.