EMDR14_Film_en_trauma_Salt_of_the_Earth_Sebastiao_Salgado

De fi lm Salt of the Earth is
een eerbetoon aan een held:
een strijder, die zich enorme
opofferingen getroostte om
getuigenis te geven van de
verschoppelingen van deze
wereld. Een moedig man die
het onrecht in beeld bracht met
prachtige foto’s. Deze held is de
Braziliaanse fotograaf Sebastiao
Salgado, en de auteur van het
eerbewijs is de Duitse regisseur
Wim Wenders, bekend van fi lms
als Paris, Texas en Buena Vista
Social Club.
Wenders werd enkele maanden
na de beëindiging van de
Tweede Wereldoorlog geboren
in de verwoeste stad Düsseldorf.
Wat doet het met een kind
als hij opgroeit in een volledig
verwoeste stad? Wordt het je
wereldbeeld? Wenders vertelt
in een interview dat hij pas
begreep dat er nog een andere
wereld was, toen hij schilderijen
zag. Beeld en werkelijkheid.
Zijn held was Vermeer. Schilderijen
zo mooi, dat het wel waar
moest zijn.
Wenders kwam op het