GAME OVER

U kent ze ongetwijfeld ook: jongeren die veel gamen.
Proberen met ze in gesprek te raken over de emoties,
beweegredenen en de effecten ervan, kan snel leiden
tot fricties in de werkrelatie. De jongere vindt dat hij
een zeurende ouder tegenover zich heeft. Daarbij kan
gamen ook al snel de generatiekloof tonen tussen de
jongere en de – slechts met PacMan opgegroeide en
Wordfeud spelende – ‘oude bes’ van een therapeut. In
onderstaande casus behandel ik een dergelijke jongere
via onder andere EMDR gericht op zijn flashforward.
Hiermee vermindert de hang tot gamen en – minstens
zo belangrijk – ontstaat er meer ingang tot het gesprek
over de dynamiek die onderliggend is aan het gamen.

Lees meer