Vorig jaar pleegden twee jongeren
zelfmoord, nadat zij gepest waren.
Emeritus hoogleraar psychopathologie
van chronische traumatisering
Onno van der Hart, psycholoog en
pestdeskundige Bob van der Meer,
en Renée Beer, programmamanager
bij het Traumacentrum Kind en
Gezin van De Bascule, geven hun
visie over de psychische gevolgen
van pesten en de aanpak ervan.

Hovels, J. (2013), Behandeling van gepeste kinderen.
Welke rol heeft de GGZ?. De Psychiater 3, 24-27.