Onderzoekers uit Toronto vonden dat muizen die
eerst bang gemaakt worden voor bepaalde stimuli
met elektrische schokken, hun geconditioneerde
angst voor die stimuli verliezen als ze gaan hardlopen.
In de hippocampus worden gedurende het hele leven
nieuwe hersencellen aangemaakt. Neurogenese is het
sterkst in de kindertijd en neemt af met de leeftijd. Aangetoond
is dat neurogenese in de hippocampus ervoor
zorgt dat nieuwe ervaringen opgeslagen worden in het
geheugen. Op basis van het feit dat kleine kinderen vaak
wel weten wat ze bijvoorbeeld een dag geleden hebben
meegemaakt, maar ervaringen van bijvoorbeeld drie
maanden daarvoor vergeten zijn (infantiele amnesie),
vormden de onderzoekers de hypothese dat neurogenese
in de hippocampus niet alleen leidt tot betere opslag
van nieuwe leerervaringen, maar ook tot verloren gaan
van leerervaringen van voor de neurogenese. Als dit het
geval is, zou het bevorderen van neurogenese bij volwassenen
moeten leiden tot meer vergeten. Hardlopen
is een bekende booster van neurogenese bij muizen.
Ook bepaalde psychotrope stofjes kunnen neurogenese
bij volwassen muizen induceren.
Om deze hypothese te onderzoeken, kregen muizen een
nieuwe stimulus aangeboden die vergezeld ging met een
schok. Nadien reageerden de muizen met een freeze-reactie
op de stimulus. De ene helft van de muizen mocht
vervolgens in hun kooi naar hartenlust rennen in een
loopwiel en de andere helft zat stil. Na twee weken vertoonden
de muizen die stil hadden gezeten nog steeds
een freeze-reactie op de stimulus, maar de hardlopende
muizen niet meer. Het experiment is herhaald met toediening
van de neurogenese bevorderende psychotrope
stofjes, in plaats van het hardlopen, als experimentele
variabele. Daarbij werden dezelfde uitkomsten gevonden.
Het effect van het hardlopen kan niet verklaard
worden doordat hardlopen in het algemeen minder angstig
maakt. Wanneer de muizen eerst gaan hardlopen
en pas daarna bang gemaakt worden voor een stimulus,
vertonen ze namelijk na twee weken precies dezelfde
freeze-reactie als muizen die niet hardlopen.
Op basis van dit onderzoek zou hardlopen een zinvolle
aanvulling kunnen zijn op een traumabehandeling met
EMDR. Het valt buiten dit onderzoek, maar hardlopen
geeft natuurlijk een mooie werkgeheugenbelasting. Therapeuten
krijgen in ieder geval het advies de loopschoenen
aan te trekken als ze bijvoorbeeld een mislukte behandeling
willen vergeten.
Akers, K.A., Martinez-Canabal, A., Restivo, L. et al (2014). Hippocampal
neurogenenis regulates forgetting during adulthood and infancy. Science,
344: 598-602, 2014. DOI:10.1126/science.1248903