Britse onderzoekers stelden in experimenteel onderzoek
vast dat de prestatie op een episodisch
autobiografische geheugentaak verbeterde na oogbewegingen.
Deze hadden echter geen invloed op
de prestatie in een semantische autobiografische
geheugentaak.

 

Lees meer

 

A. Parker, A. Parkin & N. Dagnall (2013). Effects of saccadic bilateral eye
movements on episodic and semantic autobiographical memory fluency.
Frontiers in Human Neuroscience. 7:630, DOI: 10. 3389/fnhum.2013.00630