Mexicaanse onderzoekers vonden dat PTSS bij
hulpverleners die actief zijn bij rampen, zowel
voorkomen als verminderd kan worden door een
vereenvoudigde EMDR-interventie genaamd EMDRPROPARA.
Zij voerden een gecontroleerde studie uit
waarin ze EMDR-PROPARA vergeleken met ondersteunende
gesprekken.
Professionals die voortdurend worden blootgesteld aan
trauma, zoals brandweerlieden, ambulancepersoneel of
reddingswerkers bij een ramp, hebben een verhoogd risico
op de ontwikkeling van traumagerelateerde psychische
klachten. EMDR-PROPARA is een individueel EMDRprotocol
dat speciaal ontwikkeld is als vroege interventie
of PTSS- behandeling voor deze professionals. Dit protocol
kan worden uitgevoerd door daartoe getrainde paraprofessionals,
zoals collega-brandweerlieden of collegaverpleegkundigen.
Dit is laagdrempelig, maar ook nuttig
omdat het vooral in derdewereldlanden vaak ontbreekt
aan financiƫle middelen om psychologen in te zetten
bij traumabehandeling. Voor diegenen die na de relatief
goedkope interventie alsnog klachten hebben, kan een
psycholoog een duurdere PTSS-behandeling volgens de
richtlijnen aanbieden.
De onderzoekers randomiseerden 39 Mexicaanse hulpverleners
over twee condities. Beide condities kregen
twee keer negentig minuten individuele behandeling. In
de EMDR-PROPARA -conditie werd de naarste werkervaring
in de laatste drie maanden uitgevraagd en vervolgens
met de butterfly-hug gedesensitiseerd. In EMDR
opgeleide psychologen voerden de EMDR-PROPARA uit.
In de controleconditie kregen de deelnemers psychoeducatie
over trauma en training in algemene probleemoplossing.
De EMDR-PROPARA- groep had direct na
afloop minder PTSS-klachten dan de controlegroep. Bij
follow-up na drie maanden waren hun klachten nog verder
afgenomen. De controlegroep had direct na afloop
een niet-significante afname in klachten. Deze klachten
waren bij follow-up na drie maanden weer toegenomen.
De onderzoekers concluderen dat de resultaten uitnodigen
om paraprofessionals in rampgebieden te trainen
in EMDR-PROPARA en te onderzoeken of de interventie
dan net zo effectief is. In dat toekomstige onderzoek is
een wachtlijst-controlegroep aan te bevelen, omdat de
hulpverleners worden behandeld in een periode waarin
natuurlijk herstel kan optreden.
Jarero, I., Amaya, C.,. Givaudan, M., & Miranda, A. (2013). EMDR individual
protocol for paraprofessional use: a randomized controlled trial with first
responders. Journal of EMDR Practice and Research, 7, 55-64.