Suzy Matthijssen en Erik ten Broeke reageren in hun ingezonden
stuk (EMDR Magazine 5, september 2014) op
het artikel over het programma ‘Vroeger en Verder’, een
voorbereidingstraject voor cliënten met een Complexe
PTSS en veel bijkomende problematiek. Ze uiten hun
zorg dat er onnodig getalmd wordt met behandelen en
betwijfelen of een stabilisatieprogramma wel een meerwaarde
heeft.

lees meer