In het vorige EMDR magazine stond een interview met
Ethy Dorrepaal en Kathleen Thomaes, auteurs van het
stabilisatieprogramma ‘Vroeger en Verder’. Wij delen
met hen de sterke betrokkenheid bij de zorg voor de patiëntengroep
voor wie dit programma is ontwikkeld, en
de behoefte om therapeuten te voorzien van informatie
waarmee ze in de praktijk uit de voeten kunnen. Daarnaast
vinden wij dat zij een uitstekende aanzet hebben
gegeven om een best-mogelijke-behandeling voor deze
doelgroep te ontwikkelen en te onderzoeken. Niettemin
menen we dat er reden is om stil te staan bij de indruk
die bij lezers van EMDR Magazine op basis van het interview
kan zijn ontstaan, namelijk dat een uitgebreide
stabilisatiefase – meer in het bijzonder het programma
‘Vroeger en Verder’ – een noodzakelijke of zelfs voldoende
behandeling is voor patiënten met complexe PTSS
(CPTSS) en een comorbide persoonlijkheidsstoornis.

Lees meer